Cách đổi mật khẩu Linux

Mật khẩu là hàng phòng thủ đầu tiên khi bảo mật bất kỳ hệ thống nào kể cả Linux. Passwordless SSH là lựa chọn đáng tin cậy, nhưng suy cho cùng, mật khẩu mạnh vẫn là lựa chọn tốt! Mật khẩu mạnh giúp hệ thống đáng tin cậy hơn. Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ học cách đổi mật khẩu Linux!

Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn cách đổi mật khẩu cho các người dùng khác trên VPS! Rất lý tưởng cho ai đang học các kỹ năng của một quản trị viên hệ thống!

Mật khẩu và Linux

Linux được xem là một trong những hệ thống an toàn nhất thế giới vì cách xử lý và quy trình bảo mật. Tuy nhiên, mọi hệ điều hành đều phụ thuộc vào một số điểm khi dùng mật khẩu. Cách Linux quản lý mật khẩu rất giống với các hệ thống khác. Tuy nhiên, bạn cần biết hai thư mục quan trọng khi quản lý mật khẩu.

Files đầu tiên là /etc/passwd, là nơi chúng ta có thể tìm thấy tất cả người dùng trên hệ thống. Ngoài ra, nó hiển thị nhóm hệ thống mà họ thuộc trong đó. Chúng ta có thể thấy nhiều người dùng, nhưng ít người đăng nhập được vì họ là người dùng hệ thống.

Nếu muốn xem nội dung của /etc/passwd, chúng ta có thể thực hiện bằng lệnh sau:

cat /etc/passwd

Files Linux thứ hai liên quan mật thiết đến mật khẩu là /etc/shadow. Trong shadow file, chúng ta có thể thấy mật khẩu người dùng được mã hóa, nếu họ có SSH key.

cat /etc/passwd

Cuối cùng, chúng tôi khuyên bạn nên thiết lập mật khẩu mạnh không ai đoán được, hoặc không ai brute-force được. Tuy nhiên, nếu nghi ngờ mật khẩu đã bị xâm nhập, chúng ta có thể thay đổi nó. Việc này khuyến khích nên làm thường xuyên!

Cách đổi mật khẩu Linux

Để đổi mật khẩu unix bạn chỉ cần biết một lệnh! Kể cả bạn dùng thường xuyên. Đầu tiên, truy cập VPS thông qua SSH. Nếu gặp vấn đề? Xem lại hướng dẫn PuTTY của chúng tôi! Sau đó, để đổi mật khẩu Linux, bạn cần mở terminal và gõ lệnh sau:

sudo passwd

Sau khi thực hiện lệnh, chúng ta sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu mới hai lần. Trong trường hợp nếu chúng ta không chỉ định người dùng nào, chúng ta sẽ thay đổi mật khẩu gốc.

Cách đổi mật khẩu Linux cho người dùng khác

Có thể đổi mật khẩu Linux cho người dùng khác trong cùng hệ thống. Để làm được, chúng ta cần đăng nhập với tư cách là root user và thêm tên user vào lệnh passwd. Chúng ta sẽ được nhắc nhập mật khẩu mới hai lần. Lệnh này trong dòng lệnh sẽ như thế này:

passwd user_name

Trường hợp chúng ta đổi mật khẩu người dùng có tên edward.

passwd edward

Nhìn xem? Thật đơn giản, bạn đã cập nhật mật khẩu thành công!

Tóm lại

Đổi mật khẩu Linux rất quan trọng cho việc bảo mật dự án. Quá trình này rất đơn giản và chúng tôi khuyên bạn nên đổi mật khẩu máy VPS Linux thường xuyên để bảo mật tối đa. Chúc bạn an toàn!