Cách đổi múi giờ trong máy Ubuntu

Server đang hoạt động trên mạng hoặc server riêng tư đều cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau. Do đó server này phải được cấu hình đúng cách để làm việc hiệu quả. Các cấu hình hệ thống bao gồm từ rất phức tạp và mang tính kỹ thuật như quản lý tài nguyên, đến đơn giản hơn như cấu hình thời gian và ngày. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thực hiện cách thay đổi múi giờ trong Ubuntu một cách chính xác.

Múi giờ đúng đặc biệt quan trọng trong hệ thống CNTT, nơi đòi hỏi tính minh bạch trong quá trình tính toán. Việc đổi múi giờ trên Ubuntu trên VPS cũng đảm bảo việc ghi chép nhật ký thông tin được đúng, chính xác và toàn diện.

Nếu bạn đang chạy hệ thống CentOS 7, bạn có thể tìm hiểu cách thay đổi múi giờ trong CentOS trong bài viết của chúng tôi về nó!

Đổi múi giờ trong Ubuntu – Có hai cách

Cài đặt chính xác múi giờ của server Linux là bước quan trọng trong cấu hình server. Múi giờ không đúng sẽ ảnh hưởng chủ yếu đến ba hoạt động – ghi nhật ký, tự động hóa và cronjobs.

Nhiều sysamdins sử dụng công cụ để tự động hóa việc triển khai và cập nhật ứng dụng. Thời gian cấu hình kém sẽ khiến ứng dụng không được triển khai đúng lúc. Đồng thời, việc lập lịch trình sao lưu và các tác vụ quản trị cũng có thể bị ảnh hưởng.

Một điểm khác cần lưu ý là nếu máy chủ sử dụng NTP thì lỗi này có thể được nhân lên trong nodes (nút) mạng khác nhau. Có thể thấy điều này khá nghiêm trọng. Việc set timezone Ubuntu là vấn đề nhỏ cơ bản nhưng cần biết vì nó có thể ảnh hưởng lớn đến hệ thống.

Trước khi thực hiện bất kỳ sửa đổi nào, trước tiên, cần kết nối với server bằng SSH. Nếu bạn gặp rắc rối, hãy xem hướng dẫn PuTTY.

Có một số cách để thay đổi múi giờ trong Ubuntu. Trong bài này, chúng ta sẽ sử dụng tzselect và timedatectl.

Cách thay đổi múi giờ trong Ubuntu sử dụng tzselect

Các bản phân phối dựa trên Debian như Ubuntu, Linux Mint hay ElementaryOS đều có thể sử dụng lệnh tzselect. Đó là lệnh Linux cho phép chúng ta thay đổi múi giờ bằng giao diện dòng lệnh.

Để thực hiện, trong terminal chúng ta chạy lệnh sau:

sudo tzselect

Khi chạy lệnh, terminal sẽ hiển thị danh sách khu vực địa lý cần chọn theo yêu cầu. Ví dụ: nếu chọn Mỹ, chúng ta có thể xem danh sách múi giờ khả dụng cho khu vực này. Khi lệnh được nhập, chỉ cần nhập giá trị số được hiển thị bên cạnh mỗi vùng.

Khi hoàn tất, bạn có thể kiểm tra xem sự thay đổi có thành công hay không bằng cách nhập lệnh sau vào dòng lệnh:

timedatectl

Và chúng ta đã thay đổi xong múi giờ.

Thay đổi múi giờ trong Ubuntu bằng cách sử dụng timedatectl

Lệnh tiếp theo cho phép chúng ta thay đổi múi giờ trong Ubuntu là timedatectl. Lệnh này hoàn chỉnh hơn lệnh trước vì cho phép thay đổi những thứ khác như ngày và giờ của hệ thống.

Đầu tiên, hãy xem những múi giờ có sẵn.

timedatectl list-timezones

Có thể thấy nhiều khu vực có sẵn. Để thoát khỏi màn hình này, bạn có thể nhấn CTRL + C. Tuy nhiên, chúng ta có thể kết hợp lệnh trên với lệnh grep để lọc tìm kiếm theo tên thành phố. Ví dụ:

timedatectl list-timezones | grep Caracas

Khi đã xác định được múi giờ cần chọn, chúng ta cần sử dụng lệnh sau để thực hiện thay đổi:

sudo timedatectl set-timezone [timezone]

Cuối cùng, chúng ta có thể thấy sự thay đổi bằng lệnh sau:

timedatectl

Lời kết

Biết cách thay đổi múi giờ trong Ubuntu, bạn có thể duy trì cấu hình server chính xác. Điều này còn quan trọng hơn nữa nếu server sử dụng NTP để đồng bộ hóa thời gian của các thiết bị mạng. Ngoài ra, hãy nhớ cấu hình múi giờ không đúng có thể dẫn đến vấn đề khi lập trình sao lưu và các tác vụ tự động hóa khác.

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã biết cách thay đổi múi giờ trong Ubuntu bằng hai phương pháp – tzselecttimedatectl. Rất dễ phải không.