Cách install yarn trên Ubuntu 18.04 – hướng dẫn từng bước

Đối với các nhà phát triển, việc sử dụng dependency managers rất phổ biến. Nhờ cái này, họ tránh phải install dependency một cách thủ công và tránh mất thời gian. Đó là lý do tại sao trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách install Yarn trên Ubuntu để cải thiện việc phát triển dự án trên VPS!

Yarn là dependency manager cho javascript, cạnh tranh với NPM của Node.js.

Yarn là gì?

Yarn là dependency manager Javascript được tạo bởi Facebook, Google, Exponent và Tilde. Tính năng chính giúp Yarn trở nên rất phổ biến là tốc độ xử lý dependency, sự bảo mật và tính linh hoạt.

Tốc độ của Yarn là nhờ sử dụng hiệu quả bộ nhớ cache để loại bỏ việc phải tải libraries xuống nhiều lần. Trong khi đó, checksum xác minh tính toàn vẹn của libraries để đảm bảo Yarn rất an toàn, nên rất đáng tin cậy.

Bây giờ, chúng tôi sẽ giới thiệu cách install Yarn trên Ubuntu 18.04.

Cách install Yarn trên Ubuntu 18.04

Cách hiệu quả nhất để install Yarn trên Ubuntu 18.04 là thông qua repository của nó. Chúng ta sẽ có thể cập nhật ứng dụng cùng với phần còn lại của hệ thống một cách dễ dàng. Các bước install Yarn như sau:

1. Truy cập server thông qua SSH

Để làm được, chúng ta phải truy cập server chạy Ubuntu 18.04. Nếu bạn gặp rắc rối, hãy xem hướng dẫn PuTTY của chúng tôi.

2. Thêm khóa GPG

Chạy lệnh sau:

curl -sS https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -

Với lệnh trên, chúng ta đã thêm khóa GPG cần thiết để đảm bảo các gói đã tải xuống là xác thực.

3. Thêm Repository của Yarn

Sau đó, chúng ta có thể thêm repository của Yarn bằng lệnh sau:

echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list

4. Cập nhật hệ thống và Install Yarn trên Ubuntu

Bây giờ, tất cả những gì chúng ta cần làm là refresh nguồn gốc của phần mềm và install Yarn trên Ubuntu bằng APT.

sudo apt update

sudo apt install yarn nodejs

5. Kiểm tra phiên bản của Yarn

Sau đó, để kiểm tra xem bản cài đặt có thành công hay không, chúng ta có thể xuất phiên bản đã được cài đặt:

yarn –version

Đầu ra:

yarn init v1.15.2

Và như chúng ta có thể thấy, quá trình cài đặt của Yarn đã thành công và chúng ta đã sẵn sàng làm việc.

Cách sử dụng Yarn trên Ubuntu

Cách sử dụng cơ bản của Yarn khá đơn giản. Trước hết, chúng ta bắt đầu project mới bằng lệnh sau:

yarn init project_name

Sau đó, chúng ta sẽ được hỏi một số câu hỏi liên quan đến project mà sau này sẽ tạo file .json, chỗ của dependency mà chúng tôi sẽ đặt. Nếu chúng ta muốn Yarn sử dụng thông tin mặc định cho file, chúng ta nhấn enter cho mỗi câu hỏi.

Để thêm dependency vào project, ta chỉ cần sử dụng lệnh sau:

yarn add [package]

Tuy nhiên, cũng có thể định nghĩa phiên bản cụ thể của package hoặc library như dependency của project.

yarn add [package]@[version]

Để cập nhật package, chúng ta sử dụng chỉ thị nâng cấp và tên package. Ví dụ:

yarn upgrade [package]

Chúng ta cũng có thể chỉ định phiên bản của package sẽ được cập nhật:

yarn upgrade [package]@[version]

Ngoài ra, chúng ta có thể loại bỏ package khỏi project bằng lệnh:

yarn upgrade [package]

Cuối cùng, để cài đặt tất cả dependency đã được xác định, dùng lệnh sau:

yarn install

Hoặc

yarn

Hãy nhớ rằng dependency được định nghĩa trong file packages.json.

Kết luận

Các nhà phát triển phải sử dụng tất cả các loại công cụ giúp phát triển ứng dụng. Tất cả điều này cải thiện quy trình làm việc và mất ít thời gian hơn. Yarn có thể giúp rất nhiều nhờ dependency Javascript của project. Như chúng ta đã học trong hướng dẫn này, quá trình cài đặt đơn giản như cách sử dụng cơ bản.

Mặt khác, bạn nên truy cập website của Yarn và tham khảo tài liệu chính thức. Bằng cách này, bạn sẽ có thêm thông tin và có thể sử dụng tối đa tiềm năng của công cụ phổ biến này. Hãy install yarn ngay thôi!