Lệnh Touch Linux – Hướng dẫn cách dùng và các ví dụ sử dụng

Author

Lệnh Touch Linux – Hướng dẫn cách dùng và các ví dụ sử dụng Lệnh Touch Linux được dùng để tạo file trống, đổi timestampts của files và folders. Thông tin timestamps chứa 3 attribute – thời gian truy cập, thời gian sửa file, và thời gian thay đổi. Hướng dẫn này sẽ giải thích

Posted in VPS

Cách install MongoDB trên ubuntu 18.04

Author

Cách install MongoDB trên ubuntu 18.04 Khi quản trị cơ sở dữ liệu, thường mọi người sẽ nghĩ ngay đến MySQL. Tuy nhiên, nó không phải là hệ quản trị data duy nhất. Có hàng loạt hệ quản trị cơ sở dữ liệu mạnh cho VPS Linux như là PostgreSQL, SQLite, Oracle và MariaDB. Ngoài

Posted in VPS

Cách đổi mật khẩu Linux

Cách đổi mật khẩu Linux Mật khẩu là hàng phòng thủ đầu tiên khi bảo mật bất kỳ hệ thống nào kể cả Linux. Passwordless SSH là lựa chọn đáng tin cậy, nhưng suy cho cùng, mật khẩu mạnh vẫn là lựa chọn tốt! Mật khẩu mạnh giúp hệ thống đáng tin cậy hơn. Trong

Posted in VPS

Cách đổi múi giờ trong máy Ubuntu

Author

Cách đổi múi giờ trong máy Ubuntu Server đang hoạt động trên mạng hoặc server riêng tư đều cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau. Do đó server này phải được cấu hình đúng cách để làm việc hiệu quả. Các cấu hình hệ thống bao gồm từ rất phức tạp và mang tính kỹ

Posted in VPS

Cách cài đặt Tomcat trên Ubuntu 18.04

Author

Cách cài đặt Tomcat trên Ubuntu 18.04 Tomcat, thường được gọi là Apache Tomcat, là một trong những ứng dụng phổ biến nhất được thiết kế để thực thi Java servlet và render  máy chủ web bằng Java page coding. Đây là một ứng dụng mã nguồn mở được phát hành bởi Apache Software Foundation

Posted in VPS

Làm thế nào sử dụng Git Branch

Author

Làm thế nào sử dụng Git Branch Git là công cụ được dùng bởi lập trình viên để quản lý phiên bản của một ứng dụng. Nó phổ biến và được dùng bởi nhiều dự án quan trọng như là GNOME. Một trong các chức năng quan trọng Git là kiểm soát branches của việc

Posted in VPS