Học Docker: Cách khởi động một Container

Giống như Linux, cuộc cách mạng tình cờ của Linus Torvalds, Docker của Solomon Hykes cũng vậy. Khi đó, Solomon cố tìm giải pháp giúp  các lập trình viên có thể chạy ứng dụng đồng thời  trên các bản phát triển lẫn trong môi trường sản xuất. Kết quả là sự ra đời Docker Containers. Trong bài học Docker hôm nay, chúng tôi sẽ chỉ bạn cách khởi động một Docker container trên VPS của bạn, cùng một số mẹo và các lệnh docker cơ bản  bổ sung.

Ngày nay Docker là nền tảng phần mềm container phổ biến nhất.

Giải thích về Docker

Ở mức độ cơ bản nhất, nó giải quyết vấn đề một ứng dụng chạy trên một nền tảng nhưng không chạy được  các nền tảng khác. Mặc dù hiện diện trong toàn vòng đời phát triển phần mềm, Docker Containers dùng chính cho việc triển khai ứng dụng..

Học Docker: Docker Containers là gì

Docker Containers là phiên bản hoạt động của Docker images. Chạy một Image sẽ tạo ra một Docker container. Các Images cung cấp template được dùng  để tạo ra containers, chứa thông tin về những thứ cần thiết để tạo containers. Images có thể được lưu trữ cục bộ hoặc từ xa. Nếu cần trợ giúp  cài đặt Docker, bạn hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về CentOS 7 hoặc Ubuntu 18.04.

Học Docker: Cách khởi động một Docker Container

Trước khi bắt đầu, hãy nhớ truy cập vào VPS server của bạn bằng SSH. Xem lại hướng dẫn PuTTY của chúng tôi nếu bạn gặp khó khăn.

Để liệt kê tất cả các Dockers images trên hệ thống của bạn, sử dụng lệnh:

sudo docker images –help

Nếu bạn muốn hiển thị thông tin bổ sung, nhập lệnh sau vào dòng lệnh:

sudo docker images –help

Chúng tôi không có bất kỳ Docker Images nào trên hệ thống, vì vậy bạn hãy kéo Image vào trước. Để làm được, đầu tiên đến Docker hub. Tại đây bạn có thể tìm thấy hàng trăm Docker Images. Chúng tôi sẽ pull Ubuntu image vào. Bạn có thể duyệt từng trang image để xem thêm chi tiết về Image đó:

ubuntu images - Học Docker: Cách khởi động một Container

Chúng ta có thể kéo image bằng lệnh:

docker pull <image name>

Bạn có thể thay thế <image name> bằng hàng trăm images trên Docker Hub như CentOS, MySQL, mariaDB, Python, v.v.

Sử dụng tùy chọn -q để liệt kê số IDs của Images có sẵn trên hệ thống của bạn.

sudo docker images -q

-f là gắn cờ lọc. Nếu chúng ta muốn liệt kê tất cả các images không bị treo – bị gắn thẻ hoặc bị liên quan bởi một container – chúng ta sử dụng lệnh:

sudo docker images -f “dangling=false”

Bây giờ chúng ta đã biết được cách kéo và định vị image nhằm khởi động một Docker container để bắt đầu làm việc.

Tiếp theo, học cách chạy docker  Image và thông qua cách chạy này, chúng ta sẽ tạo ra một container bên ngoài các Image đó. Tiến hành chạy ubuntu image. Để khởi động một Docker container, sử dụng lệnh:

docker run <image_name>

Chạy Ubuntu Image với lệnh:

docker run ubuntu

Container đã được tạo, nhưng chưa khởi động

Để khởi động một container, chúng ta sử dụng lệnh:

docker run --name MyContainer -it ubuntu bash

Ở đây, –name MyContainer chỉ đơn giản là đặt tên cho quá trình chạy, và -it ubuntu bash là đặt tên cho container đang chạy.

Bây giờ chúng ta có thể mở một terminal window khác, SSH vào server và chạy lệnh:

sudo docker ps -a

Mở một terminal khác và thực hiện theo các lệnh sau.

Bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy container tên MyContainer đang chạy.

Để dừng container thực hiện lệnh sau:

sudo docker stop MyContainer

Nếu chúng ta muốn xem tiến trình đầu tiên (top process) của một container, chúng ta có thể chạy lệnh:

docker top < container ID or Name>

Lệnh sẽ được dùng như sau:

sudo docker top MyContainer

Để xem số liệu thống kê của một container như mức sử dụng CPU, mức sử dụng bộ nhớ, v.v.:

docker stats

Cuối cùng, nếu muốn loại bỏ một Docker container:

sudo docker kill MyContainer

Đó là tất cả những gì có thể thực hiện! Bạn đã sẵn sàng khởi động một Docker container và bắt đầu sử dụng!

Lời kết

Docker là một công cụ cực kỳ hữu ích cho bất cứ nhà phát triển ứng dụng nào. Khả năng kiểm tra, triển khai và phát triển ứng dụng liền mạch chính là tiện ích làm tăng tốc độ công việc theo cấp số nhân. Trong bài học docker  này, chúng tôi đã chỉ ra cách khởi động một Docker container, cùng với một số lệnh docker cơ bản  hữu ích khác.

Để tìm hiểu thêm, chúng tôi đề xuất bạn nên xem các hướng dẫn khác của chúng tôi, hoặc học Docker thêm trong tài liệu chính thức của Docker!