Hướng dẫn chi tiết cách chuyển dữ liệu từ Android sang PC

Trước đây việc chuyển dữ liệu từ Android sang PC gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng hiện nay PC và thiết bị Android đã có các công cụ tích hợp để giúp việc chuyển dữ liệu giữa hai thiết bị trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Bài viết này chia sẻ các thông tin và phân chia các phương pháp chuyển giao giữa ba hệ điều hành chính: Windows, MacOS, Chrome OS

1. Windows 10

Mẫu Website Được Xem Nhiều