Hướng dẫn Fix lỗi “Preview Could Not Be Loaded” trên Elementor

Bạn đang sử dụng Elementor và gặp lỗi “Preview Could Not Be Loaded”

Đây là một lỗi khá phổ biến khi bạn đang cố chỉnh sửa post hoặc page bằng Elementor

Bạn sẽ không thể thao tác  và gặp một thông báo như hinh dưới đây.

fix loi preview could not be loaded - Hướng dẫn Fix lỗi “Preview Could Not Be Loaded” trên Elementor

Thông báo này sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin như nút Preview DebugLearn More.

Preview Debug sẽ giúp bạn kiểm tra xem có lỗi chuyển hướng nào trên site không.

Elementor sẽ xác định được chính xác một số lỗi như:

  • Bạn chưa cài theme hoặc một số file trên giao diện bạn bị thiếu.
  • File .htaccess bị lỗi: file này đang bị hỏng hoặc chưa có.
  • Lỗi HTTP: nó sẽ có dạng <error code> ví du như 500 error….. 

Nếu Elementor không đưa ra các lỗi trên thì dưới đây là một số cách fix

Lưu ý: Nếu bạn nhận được thông báo trên WooCommerce template hoặc archive page, ví dụ như blog page, thì điều này là bình thường và trong trường hợp bạn phải sử dụng WooCommerce Builder hoặc Theme Builder thay vì cố gắng trực tiếp chỉnh sửa các trang này.

Một số cách fix lỗi “Preview could not be loaded”

Bật Safe Mode

Bạn vào Elementor » Tool » Safe Mode » Enable

elementor enable safe mode - Hướng dẫn Fix lỗi “Preview Could Not Be Loaded” trên Elementor

Chắc chắn rằng bạn đã kích hoạt theme

Hãy kiểm tra lại xem bạn đã cài và kích hoạt giao diện nào chưa

activated theme - Hướng dẫn Fix lỗi “Preview Could Not Be Loaded” trên Elementor

Kiểm tra lại cấu trúc permalink

Hãy thử vào permalink và save lại một lần nữa hoặc thử đổi cấu trúc đường dẫn thành “Plain”.

permalink settings - Hướng dẫn Fix lỗi “Preview Could Not Be Loaded” trên Elementor

Chuyển sang chế độ ẩn danh trên trình duyệt

Đôi khi bạn sẽ gặp lỗi với các extension hoặc bộ nhớ đệm trên trình duyệt.

Dùng tổ hợp phím Ctrl + Shift + N để mở nhanh chế độ ẩn danh trên Chrome.

inprivated browsing - Hướng dẫn Fix lỗi “Preview Could Not Be Loaded” trên Elementor

Giờ thử lại xem còn lỗi trên không, hoặc bạn có thể thử trên trình duyệt khác.

Giải quyết lỗi với Rocket Loader

Giải quyết lỗi Rocket Loader

Elementor và Cloudflare đều tương thích hoàn toàn với nhau. Mặc dù vậy đôi khi vẫn có vấn đề với Rocket Loader.

Sự cố này do Rocket Loader tự động thay đổi các tập lệnh để tải không đồng bộ, dẫn đến hỏng trình chỉnh sửa.

Nếu bạn đang gặp sự cố Trên, bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách tạo rules trong Cloudflare:

  • For Elementor pagesSite URL/*elementor*
  • For Elementor templatesSite URL/?elementor_library=*

Để tìm hiểu thêm các cách thiếp lập rules trong CloudFlare xem tại đây.

Kiểm tra lại thiết lập chuyển hướng

Bạn có thể xem có đúng như vậy không bằng cách nhấn vào nút “Preview Debug”.

Kiểm tra lại file index.php

Hoặc nếu nội dung của nó bao gồm bất kỳ thứ gì khác ngoài yêu cầu của WordPress, điều này cũng sẽ dẫn đến lỗi này.

Kiểm tra lỗi liên quan đến hosting

Mặc dù trường hợp này rất hiếm, vui lòng xác minh với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của bạn nếu bản cài đặt WordPress của bạn có chứa file .htaccess. Nếu file .htaccess của bạn bị thiếu, hãy xem liên kết này để tạo lại. Ngoài ra, hãy kiểm tra với bên hosting của bạn nếu máy chủ của bạn xóa biến PHP $ _GET.

Lỗi HTTP, với mỗi lỗi sẽ đều hiện một error code cụ thể như:

Nếu bạn gặp lỗi 403 

  • File .htaccess có thể bị lỗi, trước tải về file đó và lưu lại một bản. Sau đó, xóa nó khỏi server truy cập lại website một file .htaccess mới sẽ tự động được tạo. Nếu điều này giải quyết được sự cố của bạn, hãy xem lại file .htaccess bạn đã tải xuống và xác định xem lỗi ở đâu.
  • Phân quyền file chưa đúng, kiểm tra lại file permission của bạn đã chính xác cho folder trên server chưa.
  • Có thể do một plugin bảo mật bạn đang sử dụng, thử deactive nó trước xem nhé.
  • Do firewall của server, chẳng hạn như mod_security, liên hệ với bên hosting để được hỗ trợ xem.
  • Do xung đột với plugin khác. Hủy kích hoạt tất cả các plugin ngoại trừ Elementor, sau đó kích hoạt từng plugin một cho đến khi xác định được plugin bị conflict.

Lỗi 401, bạn đang cố truy cập một trang yêu cầu xác thực, hãy kiểm tra xem mình có đang dùng plugin bảo mật nào không hoặc liên hệ với bên hosting nhé.

Lỗi 500, để biết chính xác bạn đang gặp lỗi gì hay bật error log lên nhé.

Mẫu Website Được Xem Nhiều