[Infographic] Phân biệt SEO và SEM

Bạn đã từng nghe nói đến SEO và SEM, nhưng vẫn chưa biết 2 khái niệm này thực chất khác gì nhau?

Bạn vẫn đang dùng song song cả 2 thuật ngữ khi muốn ám chỉ việc tối ưu kết quả tìm kiếm?

Thực ra bản chất của SEO và SEM rất khác nhau. SEO (Search Engine Optimization) tập trung vào việc tối ưu hóa một trang web để có được traffic từ các kết quả tìm kiếm không phải trả tiền. Việc tối ưu hóa này có thể thực qua bằng các công cụ SEO.

Trong khi đó, mục tiêu của SEM (Search Engine Marketing) là tạo được traffic và khả năng hiển thị từ cả tìm kiếm tự nhiên (không tốn phí) và tìm kiếm có trả tiền.

Để phân biệt SEO và SEM chi tiết hơn, bạn có thể xem infographic dưới đây.

seo va sem - [Infographic] Phân biệt SEO và SEM

Mẫu Website Được Xem Nhiều