Làm thế nào sử dụng Git Branch

Git là công cụ được dùng bởi lập trình viên để quản lý phiên bản của một ứng dụng. Nó phổ biến và được dùng bởi nhiều dự án quan trọng như là GNOME. Một trong các chức năng quan trọng Git là kiểm soát branches của việc phát triển và giúp cải thiện dự án. Vì vậy trong bài hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ bạn cách làm thế nào sử dụng Git branch. Bất kỳ dự án nào, bao gồm các dự án trên VPS, đều có thể tận dụng ưu điểm của Git branch.

Git branches giúp chúng ta tạo ra nhiều phiên bản khác nhau của một ứng dụng và sắp xếp nó gọn gàng. Bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu thêm về Git và có kiến thức nền hoàn chỉnh hơn về Git.

Git Branch là gì?

Git Branch dùng để kiểm soát các phiên bản của ứng dụng trong khi vẫn tiếp tục phát triển nó. Cơ bản, development branch là một hỗn hợp của tình trang code, có thể tạo một hướng phát triển mới cho nó. Nó có thể xong xong với những Git branch khác. Như chúng ta có thể thấy, nó cũng có thể không tích hợp tính năng mới của code vào theo thứ tự chính xác và hướng nhất định.

Sử dụng Git Branches có nhiều ưu điểm. Tuy nhiên, chúng tôi muốn nhấn mạnh 2 điểm sau:

  • Bạn có thể phát triển tính năng mới cho ứng dụng mà không ảnh hưởng đến quá trình phát triển của branch chính.
  • Git branches có thể tạo nhiều development branch khác nhau mà có thể tích hợp vào branch chính. Ví dụ, một stable branch, test branch, và unstable branch.

Tất nhiên, mỗi developer có thể thiết lập cách riêng của họ bằng kinh nghiệm riêng.

Làm thế nào sử dụng Git Branch

Hãy nhớ truy cập vào SSH trước khi bắt đầu! Đây là bài hướng dẫn PuTTY để giúp bạn khởi động!

Cách sử dụng Git Branch cũng đơn giản, nhưng càng có nhiều branch, bạn sẽ càng khó quản lý chúng.

Trong bất kỳ dự án Git nào, chúng ta đều có thể xem toàn bộ các branches bằng cách điền lệnh sau trong command line:

git branch

Nếu không có branch mới, nó sẽ không hiện kết quả trong terminal. Tạo một branch như sau:

git branch [new_branch]

Sau đó, chúng ta sẽ cần chuyển tới development branch. Để làm vậy, chạy lệnh command sau:

git checkout [new_branch]

Kết quả sẽ thông báo cho chúng ta biết chúng ta đã chuyển tới branch mới. Chúng tôi gọi nó là test:

Switched to branch ‘test’

Giờ, khi đã ở trong development branch, chúng ta có thể tạo code  tùy chỉnh như ý mà không ảnh hưởng gì tới branch chính. Vì vậy, code của phần mềm không bị ảnh hưởng.

Nếu chúng ta chạy lệnh để liệt kê branch, bạn sẽ thấy branch mới được tạo và chúng ta đang ở trong nó:

git branch

Có một điều chúng tôi cần lưu ý là nếu bạn muốn tạo development branch mới. Đầu tiên, chúng ta cần commit lên main branch cho Git hiểu master branch là gì. Nếu không làm, chúng ta sẽ gặp lỗi. Nên đầu tiên, commit rồi sau đó tạo develoment branches.

Nếu chúng ta muốn xá branch khỏi Git, chúng ta có thể làm vậy bằng lệnh sau:

git branch -d [branch_name]

Tuy nhiên, để làm vậy, chúng ta không được ở trong branch muốn xóa. Nên chúng ta sẽ chuyển tới branch master và từ đó, xóa branch chúng ta vừa tạo:

git checkout master
git branch -d test

Cuối cùng, sẽ có lúc bạn làm nhiều thay đổi qua cho một development branch. Và nó trở nên stable, bạn sẽ muốn liên kết nó vào development branch khác. Nếu vậy, bạn sẽ dùng lệnh merge command.

Đầu tiên, xác định vị trí development branch mà có branch thứ 2 kết nối vào. Ví dụ, chúng ta sẽ đính kèm test branch vào master branch. Sau đó, chúng ta phải vào trong master branch và merge vào trong command:

git merge [branch]

Như bạn thấy bạn có thể merge Git branch dễ dàng. Bạn chỉ cần biết các lệnh cơ bản, và giữ cho toàn bộ hệ thống quản lý gọn gàng.

Lời kết

Biết cách sử dụng development branch là điều quan trong nhất khi bạn lập trình ứng dụng trên Git. Hãy chú ý cách quản lý code trong nhiều git branch khác nhau.

Trong bài này, bạn đã biết cách sử dụng git branch cơ bản.

Cuối cùng, bạn luôn nên đọc tài liệu chính thức của Git trên branches để hiểu hệ thống phức tạp này hoạt động thế nào. Chúc lập trình vui vẻ nhé!