Linux Watch là gì và một số ví dụ

linux watch - Linux Watch là gì và một số ví dụ

Linux Watch là command yêu thích của người dùng vì nó cho phép thực hiện command cụ thể định kỳ và hiển thị kết quả output tiêu chuẩn trên consol hoặc terminal window. Hôm nay, chúng tôi sẽ chỉ bạn cách bắt đầu sử dụng tiện ích đầy mạnh mẽ này trên máy dựa trên VPS hoặc Unix!

Linux Watch là gì?

Với Linux Watch, chúng ta có thể theo dõi các thay đổi của output theo thời gian. Nó có lợi cho việc phản ánh góc nhìn real-time về các sự kiện đang diễn ra trên một hệ điều hành.

Theo mặc định, nó chạy chương trình sau mỗi hai giây dù sử dụng tùy chọn -n hoặc –interval cho phép chỉ định khung thời gian khác nhau.

Watch cung cấp cho người dùng khả năng giám sát việc tạo và xóa files nếu bạn sử dụng nó với các pipeline command khác nhau.

Watch sẽ chạy đồng thời trong terminal đến khi dừng bằng cách nhấn CTRL + C.

Linux Watch cũng hữu ích khi bạn cần khắc phục sự cố hoặc theo dõi tập lệnh output liên tục. Watch được cài đặt mặc định trong tất cả các bản phân phối Linux với một loạt tính năng cho người dùng.

Các Commands Linux Watch cơ bản

Trước khi bắt đầu tìm hiểu cách sử dụng Watch, đăng nhập vào VPS bằng cách dùng SSH. Xem lại hướng dẫn PuTTY của chúng tôi nếu bạn gặp vấn đề.

Để sử dụng tính năng cơ bản của Watch, hãy nhập lệnh sau vào dòng lệnh và thay thế file_name bằng file ưa thích của bạn:

watch file_name

Hoặc nếu muốn xem ngày hiện tại, chúng ta dùng lệnh:

watch date

Dưới đây, có thể dễ dàng nhìn thấy ngày đang thay đổi sau mỗi hai giây theo ngày và giờ hiện tại của hệ thống.

Nếu muốn command Watch thoát ra sau các lần thay đổi output, chúng ta có thể thực hiện với tùy chọn -g, dừng command Watch bất cứ khi nào có thay đổi về mức tiêu thụ bộ nhớ. Command sẽ như thế này:

watch –g free

Có thể tắt các tiêu đề hiển thị dòng trống, thời gian hiện tại, command và khoảng thời gian. Với trợ giúp của tùy chọn -t, bạn có thể dừng tiêu đề trong terminal. Ví dụ:

watch –t date

Để xem thống kê băng thông, bạn có thể sử dụng tùy chọn ifconfig với Linux Watch như thế này:

watch ifconfig

Bây giờ bạn có thể thấy lưu lượng byte RXTX cùng địa chỉ IP của hệ thống. Nó cũng cho thấy tốc độ mạng sau mỗi hai giây.

Cách làm nổi bật sự khác biệt giữa các bản cập nhật Linux Watch

Theo dõi cập nhật output của command được chỉ định thường xuyên, mặc định sau mỗi 2 giây. Để xem kết quả thay đổi của output, chúng ta có thể dùng tùy chọn -d hoặc -difference. Tùy chọn này sẽ làm nổi bật các thay đổi. Command làm nổi bật sự khác biệt giữa các bản cập nhật là:

watch –d date

Tại đây, những thay đổi trong thời gian hiện tại được làm nổi bật trong terminal.

Cách thay đổi khoảng thời gian trong Linux Watch

Thời lượng giữa các outputs có thể dễ dàng thay đổi trong terminal Linux bằng cách sử dụng tùy chọn -n, theo sau là chữ số thể hiện số giây bạn muốn. Cơ bản là thay đổi khoảng thời gian cập nhật hoặc thời gian cập nhật liên tiếp.

Ví dụ:

watch –n 5 date

Command này sẽ phản ánh output được cập nhật sau mỗi 5 giây.

Khi sử dụng Linux watch, chúng ta không thể quan sát các khoảng thời gian dưới 0,1 giây.

Cách sử dụng command Linux Watch với các Pipelines khác

Watch cũng hữu ích với các pipeline commands khác:

Cách giám sát files với Linux Watch

Để xem trạng thái cụ thể của file hay các thay đổi thực hiện với file, dùng lệnh dưới đây trong terminal Linux:

watch -d 'ls -l | fgrep devisers'

Ở đây, devisers là tên người dùng và ls –l là files có trong thư mục người dùng.

Cách sử dụng Linux Watch làm đồng hồ

Để sử dụng watch làm đồng hồ, thực hiện lệnh bên dưới trong command terminal Linux như sau:

watch –t date

Cách xem trạng thái phần cứng bằng Linux Watch

Chúng tôi thêm phần này vào như phần quà nho nhỏ cho người dùng Linux không sử dụng VPS, vì nó có thể không hoạt động trên server của bạn. Bên cạnh đó, Hostinger sẽ lo phần cuối, nên bạn không cần thực hiện nó!

Trong ví dụ này, chúng tôi theo dõi nhiệt độ CPU của máy dựa trên Linux:

watch -n 1 sensors

Nó sẽ hiển thị output của command và bạn có thể thấy trạng thái nhiệt độ của máy tính!

Tóm tắt

Các bản phát triển gần đây cho Linux Watch đã cải thiện được các tính năng, trở thành tiện ích đơn giản nhưng hiệu quả để theo dõi chính xác các thay đổi trong file, thư mục, máy và hơn thế nữa! Như bạn có thể nói, đây chỉ là phần nổi so với những gì bạn có thể làm với Linux Watch.

Mỗi quản trị viên Linux nên biết cách dùng watch để giám sát và khắc phục sự cố. Nó giúp người dùng dễ dàng quan sát các thay đổi khác nhau trong input mà không cần lặp lại cùng một lệnh.

Chúng tôi hy vọng bạn đã thêm Linux Watch vào kho vũ khí mình! Chúc bạn phát triển thật tốt!