Phần mềm gửi tin nhắn SMS tự động

Phần Mềm gửi SMS tự động

Gửi tin nhắn cùng lúc với nhiều sim giúp tăng tốc độ gửi tin và giảm tối đa chi phí.

Phần mềm gửi tin nhắn tự động chọn mạng để gửi theo thiết bị giúp tiết kiệm chi phí.

Chủ động cài đặt thời gian, tốc độ, giới hạn gửi của từng thiết bị.

Tính năng cá nhân hóa, gửi theo tên người nhận.

Nhập danh bạ tự động từ file excel, text.

Báo cáo kết quả gửi tin chi tiết: Ngày, giờ, nội dung, danh sách gửi thành công, các số bị lỗi không gửi được.