5 cách tạo địa chỉ email tạm thời có thể bạn chưa biết

tao dia chi email tam thoi - 5 cách tạo địa chỉ email tạm thời có thể bạn chưa biết

Đã bao giờ bạn nghĩ đến việc tạo địa chỉ email tạm thời chưa? “Cuộc chiến” với spam diễn ra không ngừng nghỉ mỗi ngày và là vấn đề phiền não đối với hầu hết người dùng email. Mỗi khi vừa hủy đăng ký một loạt email rác thì ngay hôm sau hộp thư đến