Top công cụ hỗ trợ tạo và quản lý nội dung khi làm Affiliate Marketing

cong cu lam affiliate marketing - Top công cụ hỗ trợ tạo và quản lý nội dung khi làm Affiliate Marketing

Nội dung là yếu tố cốt lõi của mọi hình thức marketing hiện nay bao gồm cả Affiliate Marketing. Nội dung  bao gồm rất nhiều hình thức từ văn bản, hình ảnh hay video,… Một nội dung hấp dẫn giúp thu hút độc giả và dễ dàng hướng họ đến với những hành động mà