So sánh liên kết Nofollow và Dofollow chi tiết nhất

Nofollow va Dofollow - So sánh liên kết Nofollow và Dofollow chi tiết nhất

Backlink được đánh giá là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến xếp hạng của một trang web. Chất lượng của backlink phụ thuộc vào trang web mà bạn đặt liên kết ngược. Nếu bạn đặt liên kết ở những trang web có giá trị thì thứ hạng của website của bạn cũng được