Thêm phông chữ và kích cỡ chữ trong TinyMCE

them font kich thuoc chu tinymce 1 - Thêm phông chữ và kích cỡ chữ trong TinyMCE

Advanced Editor Tools (previously TinyMCE Advanced) là công cụ quen thuộc với mọi editor. Plugin mang đến những tính năng mạnh mẽ giúp bạn tạo ra những bài viết có bố cục thu hút người đọc hơn. Tuy nhiên với một số người dùng, tính năng đó vẫn chủ đáp ứng đủ nhu cầu của