Bounce Rate là gì? Những cách giúp bạn cải thiện chúng

Bounce rate exit rate la gi 120x86 1 - Bounce Rate là gì? Những cách giúp bạn cải thiện chúng

Bounce Rate là một trong những chỉ số rất quan trọng của một webiste. Nó thể hiện mức độ tương tác của người dùng như thế nào trên website đó. Họ đi vào và ở lại hay thoát ngay lập tức, điều đó nói lên rất nhiều thứ. Trong bài viết này mình sẽ nói