5 ứng dụng email thay thế tốt nhất cho Outlook trên Windows 10

ung dung thay the outlook windows 10 - 5 ứng dụng email thay thế tốt nhất cho Outlook trên Windows 10

Microsoft Outlook được cài đặt mặc định trên tất cả các phiên bản của hệ điều hành Windows 10. Cho đến nay Microsoft vẫn duy trì việc cung cấp dịch vụ email này, tuy nhiên với tốc độ phát triển khá chậm và gần như không có bất kỳ thay đổi đáng kể nào, nhiều