[Infographic] Video marketing năm 2021 và những con số ấn tượng

video marketing con so an tuong - [Infographic] Video marketing năm 2021 và những con số ấn tượng

Trong thế giới trực tuyến ngày nay, rất ít chiến lược quảng cáo tạo ra tác động lớn như video marketing. Ở những ngành nghề khác nhau, nội dung video đang thay đổi mạnh mẽ cách các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tương tác với khách hàng và thuyết phục người tiêu dùng tiềm