Có website tại sao vẫn cần mạng xã hội? Vai trò mạng xã hội là gì?

Da co website tai sao doanh nghiep van can mang xa hoi - Có website tại sao vẫn cần mạng xã hội? Vai trò mạng xã hội là gì?

Theo thống kê, tính đến năm 2019, đã có gần 45% dân số thế giới sử dụng mạng xã hội. Điều đáng nói là con số này đang không ngừng tăng lên cùng với sự phát triển vượt bậc của những chiếc smartphone hiện đại. Trong một thị trường như vậy, doanh nghiệp có nên