5 plugin thêm nút chat Whatsapp vào website

them nut chat whatsapp trong wordpress - 5 plugin thêm nút chat Whatsapp vào website

Bạn đang muốn tích hợp chat Whatsapp vào website để trò chuyện cùng khách hàng? Nếu vậy, đừng bỏ qua 5 plugin thêm nút chat WhatsApp hiệu quả nhất dưới đây. Khi dùng những plugin này để thêm nút chat WhatsApp vào website WordPress, khách hàng không chỉ có thể chat với bạn mà còn