Shopify và WooCommerce – Đâu là nền tảng eCommerce tốt nhất?

Shopify va WooCommerce - Shopify và WooCommerce – Đâu là nền tảng eCommerce tốt nhất?

Hôm nay chúng ta sẽ nói về việc lựa chọn nền tảng nào để xây dựng shop online trên WordPress? Vậy ngoài WooCommerce ra còn có nền tảng nào khác không? Tất nhiên là có, trong đó có một nền tảng khá nổi tiếng đó là Shopify. Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu