Chi tiết bản cập nhật WordPress 5.7 sắp tới

WordPress5 1 - Chi tiết bản cập nhật WordPress 5.7 sắp tới

Phiên bản WordPress 5.7 beta đã được tung ra khoảng một tháng trước đây ( 09/02/2021) Với phiên bản này sẽ có có một vài cải tiến cũng như tính năng mới. Mình đã cài đặt và trải nghiệm các tính năng mới này được một thời gian . Trong bài viết này chúng ta