Wix và WordPress – Cái nào tốt hơn? (Ưu và nhược điểm)

Wix hay WordPress 1 1 - Wix và WordPress – Cái nào tốt hơn? (Ưu và nhược điểm)

Bạn đang phân vân giữa Wix và WordPress để tạo website của mình? Mặc dù WordPress rất phổ biến, nhưng nó không phải là lựa chọn duy nhất. Wix cũng là một nền tảng phổ biến khác cho phép bạn tạo một website một cách dễ dàng. Nếu bạn chưa biết Wix là gì? Thì trong